برچسب‌ها پردازش تصویر

برچسب: پردازش تصویر

ماشین پردازش تصویر و مرتب سازی قطعات

                    بوسیـله این دستـگاه می تـوان قطعات را با استفـاده ا ز دوربین صنعتی پردازش نمود ، سپـس بر اسـاس رنگ ، شکل هندسی ،...
پشتیبانی آنلاین