ساخت و تجهیز سالن شبیه ساز تیراندازی در مشهد

گروه مهندسی جلوه پویا در اقدامی جدید ، مسئولیت تجهیز و ساخت سالن سیمیلاتور تیراندزی با نام شهید سرافزار مدافع حرم “شهید محمدرضا سنجرانی” به سفارش یکی از ارگان های نظامی مشهد به عهده گرفته است که این پروژه از تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۷ بعد از مدت یک ماه به مرحله بهره برداری رسید و تحویل این ارگان داده شد