نخستین نمایشگاه تخصصی "تولید ملی و کالای ایرانی"

میزبان قدوم گرمتان هستیم در اولین نمایشگاه تخصصی «تولید ملی و کالای ایرانی»
۵ تا ۹ مرداد
نمایشگاه بین المللی مشهد – سالن فردوسی
گروه_مهندسی_جلوه_پویا

photo_2017-07-22_14-57-52