نصب فلاشرهای ضحی بصورت ثابت روی خودرو با کلید مجزا بر روی پنل