چشمی هوشمند درب آپارتمان

 
 
در این تصویر ، شما درب ورودی یک آپارتمان را مشاهده میکنید که بجای قرارگیری چشمی معمولی ، از یک LCD پنج اینچ استفاده شده است .
در طرف دیگر درب (فیلتر جلو درب ورودی) یک دوربین و یک سنسور نصب گردیده است و در صورت تشخیص حضور فرد در پشت درب آپارتمان ، LCD به طور خودکار روشن شده و تصویر فرد بر روی آن نقش میبندد .
این پروژه که محصول گروه مهندسی جلوه پویا میباشد ، برای اولین بار در سال ۹۱ در یکی از پروژه های ساختمانی تعبیه گردیده است و تا کنون در چندین پروژه دیگر نیز بکار گرفته شده است .
06.01 06.02