پروژه آسانسور ۴ ایستگاهه

۰۰:۰۰

این پروژه توسط گروه مهندسی جلوه پویا برای دانشکده فنی شهید منتظری مشهد طراحی و ساخته شده است .
پس از روشن نمودن آسانسور ، مدار کنترلی آن شروع به اسکن نمودن کرده و موقعیت کابین را با استفاده از سنسورهای تعبیه شده در هر طبقه و سنسور روی کابین تشخیص میدهد و روی نمایشگر نشان میدهد و سپس چراغ سفید رنگ داخل کابین را روشن مینماید .
پس از فشردن شاسی هریک از طبقات ، سیستم متناسب یا موقعیت کابین و موقعیت طبقه مورد نظر ، فرمان چپگرد یا راستگرد را به موتور ۵۰rpm صادر میکند و باعث بالا یا پایین رفتن کابین میگردد تا اینکه در طبقه مورد نظر توقف نماید .
ویژگی بازر این آسانسور ، وجود سنسور گاز در داخل کابین میباشد که در صورت نشت گاز ، کابین در طی مسیر خود به اولین طبقه ای که میرسد ، توقف میکند ، چراغ سفید رنگ آن خاموش و چراغ قرمز رنگ به نشانه آلارم روشن میشود و همچنین پیغام مخصوص آلارم بر روی نمایشگر بصورت چشمکزن ظاهر میگردد .
 


10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 10.09

Comments are closed.