سیستم امنیت لیزری – پیشرفته

 
 
این سیستم که طراحی و ساخت آن توسط گروه مهندسی جلوه پویا صورت گرفته است ، با بهره گیری از اشعه لیزر ، قابلیت حفاظت و حراست از میحط های وسیع تا مسافت ۵ کیلومتر را دارا میباشد و در صورت تشخیص حضور یا عبور مانع از محدوده استحفاظی خود ، علاوه بر فعال کردن آلارم و روشن نموده پرژکتور ، یک پیامک نیز برای کاربر خود ارسال میکند تا وی را از حضور فرد در محدوده استحفاظی خود مطلع سازد .
 
12.01 12.02