سیستم امنیت لیزری ساده

 
این سیستم که توسط گروه مهندسی جلوه پویا برای یکی از دانشجویان دانشکده فنی شهید رجایی قوچان طراحی و ساخته شده است با بهره گیری از اشعه لیزر میتوان وجود یا عبور مانع از محدوده استحفاظی خود را تشخیص دهد .
از ویژگی های بارز این سیستم ، قابلیت استفاده در محیط های باز و وسیع میباشد .
دلیل استفاده از اشعه لیزر در این سیستم ، برد زیاد اشعه (حدود ۴۰۰ متر برای مدل ساده و حدود ۵۰۰۰ متر برای مدل حرفه ای) ، سادگی تشخیص وجود و یا عدم وجود لیزر و همچنین نامرئی بودن آن در محیط های بدون گرد و غبار میباشد .
 


11.01 11.02 11.03