درایورهای تابلو LED مدل SP

این درایورها که تولید آن به طور انحصاری در اختیار گروه مهندسی جلوه پویا میباشد ، با ویژگی منحصر بفرد خود صنعتی نو در زمینه درایورهای تابلو LED محسوب میشوند که تا کنون طرفداران بیشماری یافت نموده است .
این درایورها برای تابلوهای از یک کانال تا ۹ کانال قابل تولید میباشند .
در ذیل تصویر این درایور ، میتوانید نمونه ای از تابلوهای ساخته شده با این درایور را مشاهده نمایید .
این درایور مربوط به یک تابلو ۹ کانال میباشد .
07.01