درایورهای تابلو LED – ساده

 
 
این درایورها که توسط گروه مهندسی جلوه پویا تولید میگردد ، بدلیل افکت های زیبای خود برای انواع تابلوها تا کنون طرفداران بیشماری یافت نموده است .
مشتریان و همکاران عزیز میتوانند بر حسب نیاز ، طرح پیشنهادی خود را جهت نوع خاموش و روشن شدن تابلوها را به ما گفته و درایور اختصاصی خود را دریافت نمایند .
این درایورها برای تابلوهای از یک کانال تا ۳۲ کانال قابل تولید میباشند .
07.02 07.03 07.04