پنل سقفی روکار ۱۵ وات ۱۲ ولت نور روز

چراغ های روشنایی سقفی محصول گروه مهندسی جلوه پویا با برق ورودی ۱۲ ولت و مناسب جهت استفاده برای روشنایی انواع کمپر