قفل ضامن دار درب کمد و کشوی داخل کمپر مسافرتی

لازم به ذکر است که این کالا محصول گروه مهندسی جلوه پویا نیست اما با توجه به نیاز اساسی برای بسته نگه داشتن درب کمدها و همچنین کشوها در زمان حرکت کمپر ، صرفا جهت سهولت انتخاب مشتریان محترم ، این کالا در این سایت قرار گرفته است

این قفل مکانیکی بصورت ضامن دار میباشد و برای بستن مسیر باز شدن درب یا کشو ، باید قطعه فلزی آن را دستی به سمت جلو حرکت دهید و برای باز شدن مسیر تنها کافیست ضامن قرمز رنگ روی آن را فشار دهید