دفنی ۸ وات ۲۲۰ ولت ۱۰*۱۰

دفنی رزینی ۸ وات ۲۲۰ ولت ۱۰*۱۰
مخصوص استفاده در استخرها ، فضاهای سبز و نمای ساختمان
قابل مونتاژ در تمامی رنگ ها
35.1 35.2 35.3